Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Akademik Birim Koordinatörleri

Akademik Birim Koordinatörleri aşağıda listelenmektedir. 

 

Fakülte Koordinatörleri 

(Not : Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de Fakülte Koordinatörlerine başvurmalıdır) 

Yüksekokul Koordinatörleri

Meslek Yüksekokulu Koordinatörleri