Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Japonya Burslu Eğitim/ Araştırma Programı

Japonya'da bulunan, üniversitemizin işbirliği içinde olduğu Kanazawa Üniversitesi eğitim ve araştırma bursu sağlamaktadır.

Ayrıntılar için : 
http://isbirligi.comu.edu.tr/japonya-kanazawa-universitesi-burslu-egitim-arasti.html