Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

ECTS Hakkında

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.  Avrupa'da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin notlarının  kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, ETCS notlandırma sistemi geliştirilmiştir.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi notlarının ECTS notlarına dönüştürülmesi, aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

COMU  GRADE

COMU

GRADE

ECTS GRADE

4.00

AA

A

3.50

BA

B

3.00

BB

B

2.50

CB

C

2.00

CC

D

1.50

DC

E

1.00

DD

E

0.50

FD

FX

0.00

FF

F

Devamsızlık

DS

F

 

 

ECTS Grade

Definition

 

A

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

B

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

C

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

D

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

E

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FX

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

F

FAIL - considerable further work is required