Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Gelen Öğrenci Koşulları

FREE MOVER GELEN ÖĞRENCİ KOŞULLARI 

Bu sayfada genel bilgiler verilmektedir.

Ayrıntılı bilgiler, belge linkleri vb. için İngilizce sayfamızı ziyaret ediniz. 

Infopack for Incoming Students

http://isbirligi.comu.edu.tr/infopack-for-incoming-students/application-first-steps-student.html

Yurtdışındaki üniversitelerde önlisans/lisans eğitimi veya yüksek lisans/ doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili işbirliği protokolü olmasa dahi,  üniversitemizde  bir dönem veya bir akademik yıl için dönem / yıllık ücreti ödeyerek (hem kendi üniversitelerine hem de üniversitemize)  Free Mover öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler yada staj yapabilirler. 

Free Mover öğrencileri  bütün birimlerden, birimlerce uygun görüldüğü taktirde ders  seçebilirler. Free Mover öğrencinin kabulü birimlerin onayına tabiidir. 

Free Mover öğrenci statüsünde üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrenciler  üniversitemizin Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvururlar.

Üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen miktarda ücret öderler. Staj yapmaya gelen öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Öğrenciler, öğrenim ücretini  belirtilen tarihler arasında belirtilen banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdürler. 

Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak eğitimleri sona erdiğinde, not dökümleri (transkript) ve eğitim periyodunu gösteren onay belgesi  mektubu verilir. 

Gelen öğrenci yönergesi

 

Bu sayfada genel bilgi verilmektedir.

Ayrıntılı bilgiler, belge linkleri vb. için İngilizce sayfamızı ziyaret ediniz. 

Infopack for Incoming Students

http://isbirligi.comu.edu.tr/infopack-for-incoming-students/application-first-steps-student.html