Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Genel Kurallar

FREE MOVER PROGRAMI GENEL KOŞULLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili işbirliği protokolü olmasa dahi, yurtdışındaki bir üniversitede  bir akademik dönem veya bir akademik yıl için, misafir olacakları üniversitenin talep edeceği dönem/yıllık ücreti ödeyerek Free Mover  Programı kapsamında öğrenim görebilirler.

Benzer şekilde, yurtdışındaki bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, ÇOMÜ’de bir akademik dönem veya bir akademik yıl için, dönem/yıllık ücreti ödeyerek  Free Mover Programı kapsamında öğrenim görebilirler.

Free Mover Programı kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, diğer öğrenci değişimi programlarından farklı olarak, başvurulan program ve gereken belgeler hakkında bilgi almak için, gitmek istedikleri üniversite ile doğrudan bağlantıya geçmek zorundadırlar.

Öğrenciler bütün seyahat, seyahat sigortası, sağlık sigortası ve konaklama giderleri ile, ÇOMÜ ve gitmek istedikleri üniversite için gereken bütün harçları ödemekle  sorumludurlar.

Free Mover Programı kapsamında gelecek ve giden öğrencilerin idari işlemleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılır,   akademik işlemleri (ders seçimi vb.) konusunda ise akademik birimlerin Erasmus Koordinatörleri destek verir.