Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Giden Öğrenci Koşulları

FREE MOVER

GİDEN ÖĞRENCİ KOŞULLARI 

Üniversitemizde önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili işbirliği protokolü olmasa dahi,  yurtdışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için Free Mover statüsünde öğrenim görebilirler.

Üniversitemizden yurtdışındaki başka bir üniversiteye misafir öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde 1 yılı tamamlamaları ve  genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir.

Öğrenciler ÇOMÜ öğrenim harcı zorunlulukları varsa öderler, karşı üniversitenin de harcını ödemekle yükümlüdürler.

KARŞI ÜNİVERSİTENİN SEÇİMİ / BAŞVURULAR / KABUL MEKTUBU

Misafir öğrenci olmak istedikleri üniversiteler ile irtibata geçmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğrenciler gitmek istedikleri üniversitenin Free Mover sitesini inceleyerek, istedikleri başvuru belgelerini sağlayarak başvurularını yaparlar. 

Öğrencinin gitmek istediği üniversite farklı belgeler de isteyebilir. (Konaklama formu, yabancı dil belgesi, CV, niyet mektubu, sağlık sigortası vb.) Bu evrakların neler olduğunu öğrenmek ve takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Misafir Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin  karşı kurumdan  Kabul Belgesi / Acceptance Letter almaları gerekmektedir. 

ÇOMÜ'YE BAŞVURU VE İŞLEMLER

Free Mover Öğrenci statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler üniversitemizin Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvururlar. 

ÇOMÜ başvuru belgeleri :

  • Giden öğrenci başvuru formu 
  • Üniversiteden gelen kabul mektubu
  • Gittiği üniversitede alacağı dersleri içeren öğrenim belgesi (Belgenin bölüm koordinatörü tarafından onaylanması gerekmektedir)
  • Transkript
  • Sağlık ve yolculuk sigortası 
  • Pasaport kopyası
  • Bölüm kararı

DERS SEÇİMİ 

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 ECTS kredisi hedeflenmelidir. ECTS uygulamayan üniversitelerde ise akademik birim yönetim kurulunun aldığı karar geçerlidir. 

Öğrenim Anlaşmasında  belirlenen derslerin isimleri ÇOMÜ'de o dönem okutulan derslerden değişik olabilir, ders sayısı daha az ya da daha çok olabilir. Ancak, Öğrenim Anlaşması  öğrencinin gittiği kurumda o dönemde alacağı derslerin, ÇOMÜ'de o dönemde alacağı derslere denk olacağını kabul etmektedir. Ders denkliği değil, dönem denkliği esas alınır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, giden öğrenciye tarafından Free Mover öğrencisi olduğuna dair bir belge verir,  öğrencinin bağlı olduğu birimi ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını bilgilendirir.  

Öğrenci ÇOMÜ'de zorunlu dersler de dahil olmak üzere ders seçmeyecektir.   Ancak, öğrencinin zorunlu YÖK dersleri kaldıysa, mutlaka dönüşte almak durumundadır.

Öğrencilerin alttan dersleri olması  Free Mover Programı’ndan yararlanmalarına engel değildir. Ancak bu öğrencinin kendi sorumluluğundadır.  Dersler, öğrencinin gideceği üniversitenin kabulü konusunda bölüm kararı esastır. 

Öğrenci döndüğünde bağlı oldukları akademik birim tarafından alınan karar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bu karara göre işlem yapar. 

Öğrenciler Free Mover öğrencisi oldukları konusunda Akademik Danışmanlarını bilgilendirmelilerdir.

ÖĞRENİM HARCI 

Öğrenciler ÇOMÜ öğrenim harcı zorunlulukları varsa öderler, karşı üniversitenin de harcını ödemekle yükümlüdürler.

DÖNÜŞTE İSTENEN BELGELER 

Free Mover öğrencisi dönüşte aşağıdaki belgeleri getirmelidir:

  • Katılım Sertifikası (aslı)
  • Transkript (aslı)
  • Pasaport Fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)