Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi