Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Anlaşma Prosedürü

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMA PROSEDÜRÜ 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi uluslararası ilişkilere çok  önem vermekte ve uluslararası anlaşmaları arttırmak, etkinlikleri geliştirmek için çalışmaktadır.  Dünyanın her yerinden farklı ülkelerden  üniversiteler  ile işbirliği anlaşmaları imzalanmış ve  bu anlaşmalar  çerçevesinde çok sayıda öğrenci ve akademik personel değişimi gerçekleştirilmiştir. Yeni bir anlaşma gerçekleştirilirken izlenmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibidir:

ANLAŞMA HAZIRLIK AŞAMASI : 

Yurt dışı üniversiteler ile işbirliği protokolü yapmak isteyen bölüm veya fakülteler karşı kurumlar ile gerekli görüşmeleri yaparlar ve protokol metnini hazırlarlar.

Taslak İşbirliği Anlaşması İngilizce olarak hazırlanmış genel bir anlaşma metnidir  ve  ilgili akademik birimin ihtiyaçlarına göre ekleme ve değiştirme yapmak mümkündür. Bazı durumlarda karşı kurumlar taslak anlaşma metni yollarlar. Bu anlaşma metinleri de değerlendirilir ve aynı prosedür uygulanır. Birimler tarafından hazırlanan anlaşma metni resmi yazı ile Dış İlişikler Koordinatörlüğü, Uluslararası İşbirliği Birimine iletilir.

ÜNİVERSİTE SENATOSU ONAYI 

Dış İlişikler Koordinatörlüğü, hazırlanan protokol metnini üniversitemiz senatosunun onayına sunar, kararı takip eder ve ilgili birimi bilgilendirir.

YÖK ONAYI AŞAMASI

Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolleri için: 
Aşağıdaki ülkelerle yapılması planlanan anlaşmalar Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünün alınması için YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'na gönderilir: 

 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Cezayir
 • Ermenistan
 • Fas
 • Güney Kıbrıs Rum kesimi
 • Irak
 • İran
 • İsrail
 • Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
 • Libya
 • Lübnan
 • Mısır
 • Suriye
 • Tayvan
 • Tunus
 • Yemen 

Bu ülkeler dışında kalan ülkelerle yapılacak protokoller için yalnızca YÖK Tanınma ve Denklik Hizmetleri Başkanlığı'dan kurumun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi alınması yeterlidir. 

Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Protokolleri için:
Hangi ülke ile yapılırsa yapılsın, bu kapsamdaki tüm protokoller için YÖK onayı gereklidir.

İMZA AŞAMASI 

Anlaşmalar  Üniversite Rektörü tarafından 2 nüsha halinde imzalanır. Karşı kurum tarafından da imzalanan protokollerin 1 nüshası ÇOMU'de diğer nüshası ise karşı kurumda kalır.

WEB SİTESİNDE YAYINLANMASI 

İmzalanan protokoller web sitesinde yayınlanır. Güncel anlaşma listesine için tıklayınız >>>

YÖK GENELGELERİ
 
Konuyla ilgili YÖK genelgeleri aşağıda sunulmaktadır. 
 
YÖK Genelge 27.02.2018 
 
YÖK Genelge 09.06.2016
 
YÖK Genelge 26.08.2015
 
YÖK Genelge 10.08.2015
 
YÖK Genelge 16.07.2014
 
YÖK Genelge 10.06.2010