Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Anlaşma Prosedürü

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMA PROSEDÜRÜ 


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi uluslararası ilişkilere çok  önem vermekte ve uluslararası anlaşmaları arttırmak, etkinlikleri geliştirmek için çalışmaktadır.  Dünyanın her yerinden farklı ülkelerden  üniversiteler  ile işbirliği anlaşmaları imzalanmış ve  bu anlaşmalar  çerçevesinde çok sayıda öğrenci ve akademik personel değişimi gerçekleştirilmiştir. Yeni bir anlaşma gerçekleştirilirken izlenmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibidir:

ADIM 1 : ANLAŞMA HAZIRLIK AŞAMASI : 

Yurt dışı üniversiteler ile işbirliği protokolü yapmak isteyen bölüm veya fakülteler karşı kurumlar ile gerekli görüşmeleri yaparlar ve protokol metnini hazırlarlar.  Taslak işbirliği anlaşması metinleri aşağıda sunulmaktadır. Akademik birimin ihtiyaçlarına göre ekleme ve değiştirme yapmak mümkündür. Bazı durumlarda karşı  kurumlar kendi taslak anlaşma metni yollarlar. Bu anlaşma metinleri de değerlendirilir ve aynı prosedür uygulanır.

Taslak İşbirliği Anlaşması- İngilizce

Taslak İşbirliği Anlaşması - Türkçe

ADIM 2: ANLAŞMA TALEBİNİN DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İLETİLMESİ

Uluslararası işbirliği anlaşması yapılmasını isteyen akademik birimler, UBSY üzerinden Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne resmi yazı göndererek anlaşma prosedürünün uygulanmasını talep ederler.  Bu yazıya, anlaşma metnini de Türkçe ve İngilizce olarak eklemeleri gerekmektedir.  Örnek resmi yazı için tıklayınız.

ADIM 3 : YÖK ONAYI AŞAMASI

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü YÖK Tanınma ve Denklik Hizmetleri Başkanlığı'a yazarak karşı kurumun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi alır.

Ayrıca yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumları ile iş birliği tesisinden önce, söz konusu yükseköğretim kurumlarının Başkanlığımızın kabul ettiği uluslararası listelerde yer alma durumunu https://okultanima.yok.gov.tr adresinden sorgulayarak bulunabilmektedir.

ADIM 4 : MEVZUAT KOMİSYONU VE ÜNİVERSİTE SENATOSU ONAYI 

Dış İlişikler Koordinatörlüğü, hazırlanan protokol metnini resmi yazı ile UBSY üzerinden üniversitemiz Mevzuat Komisyonuna gönderir. Mevzuat Komisyonu anlaşmanın uygun olması durumunda Üniversitemiz Senatosunun onayına sunar, kararı takip eder ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nü bilgilendirir.

ADIM 5: İMZA AŞAMASI 

Anlaşmalar  Üniversite Rektörleri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.

ADIM 6 : WEB SİTESİNDE YAYINLANMASI 

Yürülüğe giren  protokoller Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web sitesinde yayınlanır. Güncel anlaşma listesine için tıklayınız >>>

------------------------------
 
YÖK GENELGELERİ
 
Konuyla ilgili YÖK genelgeleri aşağıda sunulmaktadır. 
 
YÖK_Genelge_27.05.2022
 
YÖK Genelge 27.02.2018 
 
YÖK Genelge 09.06.2016
 
YÖK Genelge 26.08.2015
 
YÖK Genelge 10.08.2015
 
YÖK Genelge 16.07.2014
 
YÖK Genelge 10.06.2010