Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Akademik Birim Koordinatörleri

Akademik Birim Koordinatörleri  listesine aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgili  Fakülte / Enstitü  / YO / MYO seçeneğine tıklayınız.

https://courses.comu.edu.tr/coordinator/deplist

Liste yabancı öğrencilerimizin de yararlanması için İngilizce olarak hazıırlanmıştır.