Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Giden Öğrenci Koşulları

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

GİDEN ÖĞRENCİ KOŞULLARI 

Üniversitemizde önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili işbirliği protokolü imzalanmış, anlşamamız olan yurtdışındaki üniversitelerde (Anlaşma Listesi) bir dönem veya bir akademik yıl için İkili İş Birliği değişim öğrencisi statüsünde öğrenim görebilirler.

Üniversitemizden yurtdışındaki başka bir üniversiteye değişim öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin üniversitemizde 1 yılı tamamlamaları ve  genel ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir. Yabancı dil yeterliliği karşı kurum tarafından belirtilebilir, detayları duyurularda ya da karşı kurumun web sitesinde bulunmaktadır. Eğer yabancı dil yeterlilik durumu belirtilmemişse Yabancı Dil sınavından en az 50 alınmış olması gerekmektedir. (COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS sonuçları kabul edilir.)

Öğrenciler ÇOMÜ öğrenim harcı zorunlulukları varsa öderler, karşı üniversitenin de harcını ödemekle yükümlü değildirler.

KARŞI ÜNİVERSİTENİN SEÇİMİ / BAŞVURULAR

Değişim öğrencisi olmak istedikleri üniversiteler ile irtibata geçmebilir veya karşı kurumlardan gelen değişim programları web sitemizde ana sayfada yayınlanmaktadır. 

Öğrencinin gitmek istediği üniversiteler farklı belgeler de isteyebilir. (Konaklama formu, yabancı dil belgesi, CV, niyet mektubu, sağlık sigortası vb.). Bu belgeler üniversitelerin web sitelerinde ya da bize gelen duyurularda yer almaktadır.

ÇOMÜ'YE BAŞVURU VE İŞLEMLER

Uluslararası İkili İş Birliği kapsamında değişim öğrencisi statüsünde yurtdışında başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler üniversitemizin Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne başvururlar. 

ÇOMÜ başvuru belgeleri :

  • Giden öğrenci başvuru formu 
  • Transkript
  • Pasaport kopyası
  • Üniversiteden gelen kabul mektubu (Akseptans Letter)
  • Gittiği üniversitede alacağı dersleri içeren Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
  • Sağlık ve yolculuk sigortası 

DERS SEÇİMİ 

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 ECTS kredisi hedeflenmelidir. ECTS uygulamayan üniversitelerde ise akademik birim yönetim kurulunun aldığı karar geçerlidir. 

Öğrenim Anlaşmasında  belirlenen derslerin isimleri ÇOMÜ'de o dönem okutulan derslerden değişik olabilir, ders sayısı daha az ya da daha çok olabilir. Ancak, Öğrenim Anlaşması  öğrencinin gittiği kurumda o dönemde alacağı derslerin, ÇOMÜ'de o dönemde alacağı derslere denk olacağını kabul etmektedir. Ders denkliği değil, dönem denkliği esas alınır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, giden öğrenciye değişim öğrencisi olduğuna dair bir belge verir, öğrencinin bağlı olduğu birimi ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını bilgilendirir.  

Öğrenci ÇOMÜ'de zorunlu dersler de dahil olmak üzere ders seçmeyecektir.   Ancak, öğrencinin zorunlu YÖK dersleri kaldıysa, mutlaka dönüşte almak durumundadır.

Öğrencilerin alttan dersleri olması  Uluslararası İkili İş Birliği kapsamındaki değişimlerden yararlanmalarına engel değildir. Ancak öğrencinin yurtdışından derslerin kabulü konusunda bölüm kararı esastır.

Öğrenci döndüğünde bağlı oldukları akademik birim tarafından alınan karar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bu karara göre işlem yapar. 

ÖĞRENİM HARCI 

Öğrenciler ÇOMÜ öğrenim harcı zorunlulukları varsa öderler, karşı üniversitenin de harcını ödemekle yükümlü değildirler.

DÖNÜŞTE İSTENEN BELGELER 

Değişim öğrencisi dönüşte aşağıdaki belgeleri getirmelidir:

  • Katılım Sertifikası
  • Transkript
  • Pasaport Fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)