Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Gelen Ziyaretçi Akademisyen Prosedürü

GELEN ZİYARETÇİ AKADEMİSYEN PROSEDÜRÜ

 

1. AŞAMA :

Üniversitemize ziyaretçi akademisyen olarak gelmek isteyen akademisyenin üniversitesi ile ÇOMÜ arasında işbirliği anlaşması yapılmış olması gerekmektedir.

2. AŞAMA

Gelmek isteyen akademisyenin aşağıdaki belgeleri cooperationcomu.edu.tr adresine yollaması gerekmektedir.

3. AŞAMA

  • Gelecek akademisyenin gönderdği  belgeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğü UBSY üzerinden resmi yazı ile lgili akademik bölüme iletir ve kabul edip etmeyeceklerine dair onay ister.
  • Akademik birimde Bölüm Kararı alınır ve  Dekanlık yada Müdürlük aracılığıyla Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilir.

4. AŞAMA

  • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kabul/davetiye mektubunu hazırlar, gelecek akademisyene iletilir.
  • Akademisyen geldikten sonra  gerekirse oturum izni, internet şifresi vb. idari konularda yardımcı olunur.
  • Akademik birimdeki programından bölüm başkanlığı sorumludur.

 

İNGİLİZCE BİLGİ PAKETİ

Gelen akademisyenler için prosedürü açıklayan ve çeşitli bilgiler sunan  İngilizce bilgi paketi hazırlanmıştır ve aşağıdaki sayfada yayınlanmaktadır :

 

https://isbirligi.comu.edu.tr/infopack-for-incoming-staff/welcome2-r59.html