Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Birimi

Yabancı Öğrenciler Not Prosedürü

YABANCI ÖĞRENCİLERİN NOT VE TRANSKRİPT PROSEDÜRÜ 

 

Uluslararası işbirliği anlaşmaları altında gelen öğrenciler ÇOMÜ öğrenci sistemine dahil olmamakta, transkript işlemleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin  dönem sonundaki notlarını ise Not Bildirim Formunu kullanarak cooperationcomu.edu.tr adresine iletmeniz yeterlidir. 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.  Avrupa'da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin notlarının  kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, ETCS notlandırma sistemi geliştirilmiştir.  Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa'da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. 

ECTS kredisi öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) ifade eden birimdir. ECTS'de bir akademik yıllık (iki 
dönem) 60 kredi, bir dönemlik eğitime ise 30 kredi verilir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi notlarının ECTS notlarına dönüştürülmesi, aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

100'lük sistem  4.00'lük sistem değişim çizelgesi  

COMU  GRADE

COMU

GRADE

ECTS GRADE

4.00

AA

A

3.50

BA

B

3.00

BB

B

2.50

CB

C

2.00

CC

D

1.50

DC

E

1.00

DD

E

0.50

FD

FX

0.00

FF

F

Devamsızlık

DS

F

 

ECTS Grade

Definition

A

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

B

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

C

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

D

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

E

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FX

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

F

FAIL - considerable further work is required

Öğrencinin ECTS Transcripti Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak öğrencilere iletilecektir.